Accepted entries

Euro payments

When making a bank transfer please give reference number from the list below in the payee reference. You can pay for more entries with one transfer, in such a case please list all the reference numbers. Please make the payment until 15.11.2021. Entries not paid until that date (the inflow of cash into the bank account counts) will be removed from the list.

Entry fee – 60 euro 

Polish Kennel Club Branch Legnica 

59-220 Legnica ul. Libana 10

ONLY EURO! Bank account: PL 91 1050 1908 1000 0090 3036 3957

BIC: INGBPLPW

Bank name: ING Bank Slaski S.A.,ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poland

Wpłaty w PLN

W tytule przelewu proszę podać numer referencyjny z poniższej listy. Można zapłacić jednym przelewem za więcej psów, w takim przypadku proszę wymienić wszystkie numery referencyjne. Prosimy dokonać wpłaty do 15.11.2021. Zgłoszenia nie opłacone w terminie (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy) zostaną usunięte z listy.

Startowe: 270 PLN

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Legnica

59-220 Legnica ul. Libana 10

ONLY PLN!   PL65 10501908 1000 0090 3036 3940 

Kod BIC Swift: INGBPLPW

Nazwa banku: ING Bank Slaski S.A.,ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poland

[dansheet file=1 sheetname=”Accepted” cell=A1:B1 class=”gsheets-special2″]
[dansheet file=1 sheetname=”Accepted” cell=A2:G class=”gsheets-special2″]