Accepted

Euro payments

When making a bank transfer please give reference number from the list below in the payee reference. You can pay for more entries with one transfer, in such a case please list all the reference numbers.

Entries not paid until 30.11.2023 (the inflow of cash into the bank account counts) will be removed from the list.

Entry fee: 90 euros

Polish Kennel Club Branch Legnica 

59-220 Legnica ul. Libana 10

ONLY EURO! Bank account: PL91 1050 1908 1000 0090 3036 3957

BIC: INGBPLPW

Bank name: ING Bank Slaski S.A.,ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poland

BIC: INGBPLPW

Bank name: ING Bank Slaski S.A.,ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poland

Wpłaty w PLN

W tytule przelewu proszę podać numer referencyjny z poniższej listy. Można zapłacić jednym przelewem za więcej psów, w takim przypadku proszę wymienić wszystkie numery referencyjne.

Termin zapłaty: 30.11.2023

Startowe:  400zł

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Legnica

59-220 Legnica ul. Libana 10

TYLKO PLN! konto: PL69 1050 1908 1000 0090 3036 3965

Kod BIC Swift: INGBPLPW

Nazwa banku: ING Bank Slaski S.A.,ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poland

By clicking on the column header you can sort data