Reserve entries

Don’t loose hope – you can still get a spot once someone else resigns. From our experience, usually at least 50 spots appear for sale before the competition. Please add yourself to this group, when such spots will be advertised: When buying a spot from someone else, you settle money issues with that person directly, the organisers don’t act as go between in such matters.

Nie traćcie nadziei – nadal możecie odkupić miejsce, gdy ktoś inny zrezygnuje z powodów losowych. Z naszego doświadczenia wynika, że zawsze przed zawodami pojawia się około 50 miejsc na sprzedaż. Zachęcamy do dodania się do grupy na FB, gdzie będą pojawiały się takie ogłoszenia: W przypadku zakupu miejsca od innego zawodnika, sprawy finansowe należy uregulować bezpośrednio z tą osobą – organizatorzy w tym nie pośredniczą.